Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2013

mile5
1063 d75c 500
Piach jest do dupy...
Reposted fromvs vs
mile5
0951 8e15 500
true .
Reposted fromyoungblood youngblood
8363 3306
mile5
Punkt 5... taki true. x3
Reposted fromVix Vix
mile5
2517 5a04 500
Terlik
Reposted fromvs vs
mile5
4661 a191 500
Reposted fromklaura klaura
mile5
4847 f0c8 500
Reposted fromspita spita

December 04 2013

mile5
8014 12a4
Reposted fromnienasycenie nienasycenie
mile5
1373 af23
Reposted frommataxa mataxa

November 26 2013

mile5
W każdym związku chodzi o akceptację siebie nawzajem i nie wypominanie sobie wad, które wcześniej zaakceptowaliśmy. Chodzi o wsparcie mimo sytuacji, w której się znajdujemy i choćbyśmy byli od samego początku na przegranej pozycji to ta druga, nasza kochana osoba w nas wierzy i wspiera w dotarciu do celu. Miłość jest uczuciem, które pielęgnują dwie osoby, nie jedna, bo to zbyt ogromny kwiat, by jednej osobie udało się udźwignąć trudy dbania o niego. I nie ma tu miejsca na 'wczoraj podlałem ja, dzisiaj Twoja kolej', natomiast jest miejsce na 'podaj rękę i pomóżmy mu rozkwitnąć jeszcze bardziej'. To zaufanie i intymność. Wiem, że mogę powiedzieć tej osobie wszystko, to rozmowy o bezsensownych głupotach. Tej osobie mogę powierzyć całego siebie i zdradzić wszystkie słabości a ona tego nie wykorzysta. Kochając się jesteśmy liczba mnogą - my i myślenie o tym co jest dla tej osoby dobre i dla naszego związku, nieważne jakiego. Poświęcamy całą uwagę, siebie, energię i uczucia po to by wciąż rozrastał się, a nie umierał na naszych oczach, w naszych bezsilnych ramionach. To tworzenie wspólnego świata każdego dnia. Od wspólnych wieczorów do wspólnych poranków. Od najgłupszych i najgorszych kłótni do cichych dni. Od wzlotów do upadków. Od uśmiechu po płacz. Od szeptów po krzyk. Kochając mamy pewność, że właśnie ten związek jest odpowiednim, jest tą drogą, którą powinniśmy iść, a ta osoba mapą, która będzie nas prowadzić. I choć mamy siebie to nie jesteśmy jakimiś więźniami tylko oparciem w bitwie z szarą codziennością. To dzięki tej osobie czujemy się bezpieczni i szczęśliwi, patrzymy na świat zupełnie inaczej, wszystko jest prostsze i chcemy w to brnąć. Tworzymy jedność z dwóch serc.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht

November 18 2013

mile5
2502 9c32 500
Reposted fromnostalgia nostalgia
mile5
To śmieszne, że chcemy tyle siebie dać komuś, kto tego najzwyczajniej w świecie nie potrzebuje.
— haha, się uśmiałam.
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks
mile5
3946 4e00
i jest. :)
Reposted fromlikeshootingstar likeshootingstar
mile5
Wargi mnie bolą z niepocałowania,
zresztą nie tylko wargi,
bolą oczy z niepatrzenia,
i dłonie, i opuszki palców bolą też.
siedem przeklętych dni, co tydzień.
— Urszula Kozioł
Reposted fromyourtitle yourtitle

November 06 2013

mile5
0340 dc1b
Reposted fromteeraal teeraal

November 05 2013

mile5
Chciałabym obudzić się w nocy, czuć Twój zapach, słyszeć Twój spokojny oddech, który delikatnie oplatałby się wokół mojej szyi. Chciałabym czuć swoją dłoń opartą o Twój idealny tors i chciałabym czuć bicie Twojego serca - Mojego serca
Reposted fromxalchemic xalchemic
mile5
Pomiędzy imprezami księżniczka często wzdycha, stroi się i sztafiruje, bo przecież całe życie zajmuje jej czekanie na księcia. I nigdy nie wiadomo, kiedy go spotka, więc lepiej zawsze być gotową. Księżniczka wierzy, że książę znajdzie się w odpowiednim czasie, lepiej wcześniej niż później, i wybawi ją z tej strasznej, wszechobecnej nudy. Nie bardzo wie, czym jej życie "z nim” będzie się różniło od tego "bez”, ale jest za to pewna, że książę przyjedzie na białym koniu, spojrzy w oczy, zakochają się w sobie na zabój, a potem będą żyli długo i szczęśliwie.
http://foch.pl/foch/1,132040,14897270,Ksiezniczko__Wez_sie_wyemancypuj_.html
Reposted frommizuka mizuka
mile5
0911 4b2c
ałć
Reposted fromiamadreamer iamadreamer
mile5
Chcę położyć się koło Ciebie i po prostu opowiedzieć Ci o minionym dniu - słyszeć Twój śmiech i dopytywanie o coś z nutką niedowierzania, widzieć zdziwienie ustępujące rozbawieniu na Twojej twarzy. Obserwować Twoje oczy i słuchać jak podirytowanym głosem opowiadasz o rozegranym meczu, a jednocześnie uspokajająco mierzwić Cię po włosach. Przytulić się w końcu i słuchać Twojego serca.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa
mile5

Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromzcas zcas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl